IBAN: DE 308605 5592 16325157 80

BIC: WELADE8LXXX

Kontoinhaber: Mila Hinterthür

Kontozusatz: Spendenkonto Mila